Step software

Poslovni softver i mobilne aplikacije


Šta radimo?

Mobilna prodaja na Vašem telefonu

Dajte Vašim ljudima prave informacije u pravom trenutku na pravom mestu - kod Vaših kupaca.

Android aplikacija za mobilnu prodaju Vam omogućava da na Vašem telefonu (ili drugom prenosivom uređaju) imate u svakom trenutku sve potrebne informacije iz Vašeg matičnog poslovnog softvera. Rad aplikacije je omogućen čak i kada nemate pristup internetu.

Direktne koristi od upotrebe aplikacije:

  • Pojačano prisustvo na terenu
  • Brže odlučivanje
  • Praćenje propuštenih prodaja
  • Eliminisane greške u komunikaciji
  • Smanjeni troškovi nabavke opreme

Get it on Google Play

LEAP


Besplatan poslovni softver

LEAP poslovni softver pruža kompletan uvid u kretanje i stanje zaliha kroz više magacina i vrsta artikala (tipova robe).
Takođe, uz opciju unošenja izvoda, možete pratiti i potraživanja i obaveze prema poslovnim partnerima, i imati "na jedan klik" informacije o finansijskom stanju preduzeća.

Nažalost, od novembra 2014 podrška i razvoj za ovaj proizvod su prestali i neće se nastavljati.

Preuzimanje softvera i svi povezani sadržaji su i dalje dostupni:

Pošaljite nam porukuNi za šta:

Leave this empty: